Zapraszamy na filmy

 

Przemoc szkolna to poważny problem,

Przemoc szkolna w Polsce przekracza przeciętny poziom europejski (raport WHO). 20% uczniów w polskich szkołach było zaangażowanych w częste akty prześladowania. W szkołach występuje przemoc fizyczna i werbalna, cyberprzemoc, przemoc  relacyjna  – izolowanie, ignorowanie, unikanie, okazywanie niechęci i wykluczanie z działań grupy rówieśniczej.    Konsekwencje występowania tych zjawisk w szkole odczuwają wszyscy uczniowie.Bycie świadkiem bądź […]

Wystawa Photovoice „Szkoła, klasa, grupa rówieśnicza – blaski i cienie”

kONFERENCJA

„Prześladowanie i wykluczenie w szkole – epizod czy norma?     Blaski i cienie relacji rówieśniczych”.   21 październik 2015 r.

Obserwacje :)

Podczas projektu INKLA nauczyłam się obserwować ludzi, zaczęłam od własnej klasy. Wniosek jest jeden : Moja klasa jest podzielona, ale między grupami jest komunikacja i z miesiąca na miesiąc grupy jednoczą się.

Obserwacje z INKLĄ

Obserwując moja klasę przez ostatnie kilka tygodni zauważyłam wiele ciekawych faktów których wcześniej nie potrafiłam dostrzec. Moja klasa jest podzielona na kilka grup 1.” dziewczyny które każdego pomagają” 2. „snoby które nie widzą nic poza czubkiem własnego nosa” 3. „prymusi” 4. „wolontariusze” 5.”inni” Większość tych grup jest miła, życzliwa i chętnie pomaga sobie nawzajem , […]

1 2 3