Monthly Archives:

Grudzień 2015

Przemoc szkolna to poważny problem,

Przemoc szkolna w Polsce przekracza przeciętny poziom europejski (raport WHO). 20% uczniów w polskich szkołach było zaangażowanych w częste akty prześladowania. W szkołach występuje przemoc fizyczna i werbalna, cyberprzemoc, przemoc  relacyjna  – izolowanie, ignorowanie, unikanie, okazywanie niechęci i wykluczanie z działań grupy rówieśniczej.    Konsekwencje występowania tych zjawisk w szkole odczuwają wszyscy uczniowie.Bycie świadkiem bądź […]