All posts by

Małgorzata Wójcik

Zapraszamy na filmy

 

Przemoc szkolna to poważny problem,

Przemoc szkolna w Polsce przekracza przeciętny poziom europejski (raport WHO). 20% uczniów w polskich szkołach było zaangażowanych w częste akty prześladowania. W szkołach występuje przemoc fizyczna i werbalna, cyberprzemoc, przemoc  relacyjna  – izolowanie, ignorowanie, unikanie, okazywanie niechęci i wykluczanie z działań grupy rówieśniczej.    Konsekwencje występowania tych zjawisk w szkole odczuwają wszyscy uczniowie.Bycie świadkiem bądź […]

Wystawa Photovoice „Szkoła, klasa, grupa rówieśnicza – blaski i cienie”

kONFERENCJA

„Prześladowanie i wykluczenie w szkole – epizod czy norma?     Blaski i cienie relacji rówieśniczych”.   21 październik 2015 r.

Zapraszam do bazy projektów SWPS

http://www.swps.pl/warszawa/nauka-i-rozwoj/warszawa-biuro-badan-naukowych/12731-

Etyka badań

Prowadząc badania jakościowe każdy badacz musi pamiętać o podstawowych zasadach etycznych. 1. „Primum non nocere” – po pierwsze nie szkodzić. Traktuj respondenta z szacunkiem. Nie nadużywaj zaufania, którym cię obdarzył. Nie wymądrzaj się – to twój rozmówca jest dla ciebie ekspertem. Zadawaj pytania w prosty i jasny sposób. Nie komentuj wypowiedzi. 2. Zasady prowadzenia wywiadów […]

1 2