All posts by

Michalina Krakowska

Problemy i konflikty

Konflikty w klasie są nieuniknione i występują w różnym nasileniu we wszystkich zespołach. Różnice można zauważyć w sposobach ich rozwiązywania: Demokratyczna dyskusja na lekcji wychowawczej Samodzielne próby bez pomocy nauczycieli Brak podejmowania prób rozwiązywania konfliktów Przykładowe wypowiedzi respondentów:: Jeżeli jest jakiś problem klasowy, jest on zawsze rozwiązywany na forum klasy na lekcjach wychowawczych i jest […]