All posts by

Sara Białkowska

Obserwacje :)

Podczas projektu INKLA nauczyłam się obserwować ludzi, zaczęłam od własnej klasy. Wniosek jest jeden : Moja klasa jest podzielona, ale między grupami jest komunikacja i z miesiąca na miesiąc grupy jednoczą się.