Badania uczestników

Dlaczego zajęliśmy się relacjami interpersonalnymi w klasie, wykluczeniem i przemocą?

Badania pokazują wyraźnie nasilenie zjawiska prześladowania i dręczenia w polskiej szkole. Raport WHO alarmuje pokazując, iż przemoc w polskiej szkole (zwłaszcza gimnazjalnej) przekracza przeciętny poziom europejski.  20% uczniów deklaruje zaangażowanie w częste akty prześladowania  jako agresorzy, ofiary i świadkowie.

Pamiętalśsmy, że prześladowanie to nie tylko przemoc fizyczna i werbalna, ale także cyberprzemoc – w internecie oraz relacyjna czyli  izolowanie, ignorowanie, unikanie, okazywanie niechęci i wykluczanie z działań grupy rówieśniczej.

Konsekwencje występowania tych zjawisk w szkole odczuwają wszyscy uczniowie, nie tylko agresorzy i ofiary. Raporty pokazują, iż świadkowie odczuwają lęk, rozdrażnienie, złość i dyskomfort. Negatywna atmosfera w klasie wpływa na frekwencję, wyniki w nauce i samopoczucie wszystkich uczniów.

Badania prowadziliśmy wykorzystując metodologie badań jakościowych czyli wywiady – rozmowy z uczniami i studentami, obserwację oraz Photovoice.

Prowadząc badania zwracaliśmy szczególna uwagę na etykę :

Najważniejsze by nie zaszkodzić osobie badanej; traktować z szacunkiem; nie nadużywać zaufania, nie wymądrzać się .; zadawać pytania w prosty i jasny sposób.  Przede wszystkim wyjaśnić CEL i przebieg badania.  Należy zapewnić właściwe warunki do rozmowy.; uzyskać zgodę na udział w badaniu oraz nagranie wywiadu.  Należy pamiętać o prawach osoby badanej. Musimy przede wszystkim zapewnić anonimowość i tajemnicę przebiegu rozmowy.

Nasze wyniki:

 

ja i klasakonfliktywychowawcaświadek