Projekt

Problemy i konflikty

Konflikty w klasie są nieuniknione i występują w różnym nasileniu we wszystkich zespołach. Różnice można zauważyć w sposobach ich rozwiązywania: Demokratyczna dyskusja na lekcji wychowawczej Samodzielne próby bez pomocy nauczycieli Brak podejmowania prób rozwiązywania konfliktów Przykładowe wypowiedzi respondentów:: Jeżeli jest jakiś problem klasowy, jest on zawsze rozwiązywany na forum klasy na lekcjach wychowawczych i jest […]

Obserwacje!

Obserwacje w różnych zespołach klasowych: 1. W mojej klasie istnieje podział na grupy, ale istnieje miedzy nimi bardzo dobra komunikacja. Nie ma osób które ze sobą nie rozmawiają, ani długoterminowych konfliktów. Jeśli nawet zaistnieje różnica poglądów na dany temat, czy jakaś sprzeczka, nie trwa długo. Cieszę się, że jestem w takiej klasie, gdyż bardzo ułatwia to […]

Czas na zmiany! Nasze propozycje

Gdybyśmy mogli mieć wpływ na decyzje dotyczących szkoły i edukacji, to co chcielibyśmy zmienić? Takim pytaniem rozpoczęliśmy kolejne warsztaty w ramach projektu INKLA.  Nasz zespół badawczy postanowił znaleźć odpowiedź. Efektem „burzy mózgów” były następujące pomysły: Proponowane zmiany: Zadania zespołowe dla klasy mogłyby nauczyć nas współpracy. Mielibyśmy także szansę nauczyć się rzeczy o sobie nawzajem. Wspólne […]

Wyniki Badań- część I: Ja i moja klasa

Dobre samopoczucie oraz chęć chodzenia do szkoły zależy przede wszystkim od tego,jak uczeń czuje się w klasie i jak określa postawę prezentowaną przez innych uczniów w stosunku do siebie. Okazuje się, że osiągnięcia w nauce wpływają w znacznie mniejszym stopniu na samopoczucie i chęć chodzenia do szkoły. Przykładowe wypowiedzi respondentów: Jak się czujesz w swojej klasie ? […]

Zapraszam do bazy projektów SWPS

http://www.swps.pl/warszawa/nauka-i-rozwoj/warszawa-biuro-badan-naukowych/12731-

Etyka badań

Prowadząc badania jakościowe każdy badacz musi pamiętać o podstawowych zasadach etycznych. 1. „Primum non nocere” – po pierwsze nie szkodzić. Traktuj respondenta z szacunkiem. Nie nadużywaj zaufania, którym cię obdarzył. Nie wymądrzaj się – to twój rozmówca jest dla ciebie ekspertem. Zadawaj pytania w prosty i jasny sposób. Nie komentuj wypowiedzi. 2. Zasady prowadzenia wywiadów […]

1 2 3