Projekt

Przemoc w polskiej szkole

Dlaczego zajmujemy się przemocą  i odrzuceniem w szkole: Raport (WHO, 2009/2011), prezentujący wyniki międzynarodowych badań nad zachowaniami młodzieży szkolnej pokazuje, iż  przemoc szkolna w Polsce przekracza przeciętny poziom europejski wskazany w raporcie. Badania prowadzone w szkołach podstawowych w latach 2001-2006 wskazały  15,5-29,8% odrzuconych uczniów, a kilka lat później w 2009 już 21,3%. Badania HBSC prowadzone […]

Warsztaty – 28.04.2015

Podczas warsztatów zajęliśmy się analiza danych jakościowych czyli notatek z obserwacji oraz wywiadów, które  przeprowadziły uczennice i studentki. Na podstawie wszystkich  wywiadów stworzyliśmy 8 tematów, miedzy innymi:  ” Konflikty i problemy w klasie”. lub „Relacje uczniów z wychowawcą”, a następnie przypisaliśmy treści odpowiednim tematom.  Dzięki temu  mogliśmy  porównać ze sobą wszystkie wywiady i zobaczyć co […]

Czym są badania jakościowe.

1 2 3