Czas na zmiany! Nasze propozycje

Gdybyśmy mogli mieć wpływ na decyzje dotyczących szkoły i edukacji, to co chcielibyśmy zmienić? Takim pytaniem rozpoczęliśmy kolejne warsztaty w ramach projektu INKLA.  Nasz zespół badawczy postanowił znaleźć odpowiedź. Efektem „burzy mózgów” były następujące pomysły:

Proponowane zmiany:

  1. Zadania zespołowe dla klasy mogłyby nauczyć nas współpracy. Mielibyśmy także szansę nauczyć się rzeczy o sobie nawzajem. Wspólne wykonywanie zadań i wspólny cel mogą świetnie integrować.
  2.  Chcielibyśmy efektywniej wykorzystywać godzinę wychowawczą. Można by rozmawiać o ważnych sprawach klasowych, organizować  imprezy szkolne i wycieczki.
  3. Na początku szkoły każda klasa powinna pojechać gdzieś razem. Wyjazd integracyjny to najlepszy sposób zbudowania zgranej klasy. A skoro trzeba być razem przez trzy lata, to zgranie jest ważne.
  4. Musimy sami pracować nad relacjami i układami w naszej klasie.
  5. Powinniśmy nauczyć się reagować gdy widzimy że ktoś zachowuje się nie fair w stosunku do innego ucznia.

 

To zaledwie kilka propozycji, które z pewnością wpłynęłyby pozytywnie na relacje wśród uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych.  Na szczęście  wystarczy trochę naszego zaangażowania i chęci aby je spełnić, co oznacza, że mamy naprawdę  duży wpływ na nasze szkolne życie 😉

Anna Kajdańska

Anna Kajdańska

Jestem studentką III roku psychologii klinicznej na SWPS. Dlaczego akurat ten kierunek? Odpowiedź jest prosta, lubię obserwować i słuchać ludzi. Pozwala mi to na lepsze zrozumienie ich zachowania, nie tylko w kontekście jednostki, ale też członka wielkiej społeczności. Projekt INKLA to szansa spojrzenia na problemy młodzieży zarówno z perspektywy czasu, ale również okiem przyszłego psychologa. Poza tym warto poznać wyzwania z jakimi muszą się zmierzyć uczniowie, aby skutecznie szukać razem z nimi odpowiedniego rozwiązania ich problemu. "Słowami świata nie zmienisz, ale jest szansa, że możesz odmienić czyjeś życie"

Leave a Comment