Czym są badania jakościowe.

Badania jakościowe mają na celu bliskie przyjrzenie się „światu zewnętrznemu” – zjawiskom społecznym, sytuacjom poszczególnych ludzi, zachowaniom członków społeczności.  Badacze jakościowi nie tworzą sztucznych sytuacji w laboratoriach, ale starają się opisać, interpretować, z czasem wyjaśniać zjawiska z perspektywy „wewnętrznej” badanych osób. Badania można prowadzić obserwując sytuacje i ludzi: w szkole, klasie na  wycieczce. Można  prowadzić wywiady – rozmowy z ludźmi których doświadczenia są dla badacza ważne i interesujące. Można wreszcie poprosić badanych by pokazali swoje przeżycia i sposób w jaki je interpretują na zdjęciach.

Małgorzata Wójcik

Małgorzata Wójcik

Jestem nauczycielem angielskiego i psychologiem, uczyłam w kilku szkołach w Katowicach, ale od paru lat zajmuję się głównie psychologią społeczną. Jestem pracownikiem Uniwersytetu SWPS; prowadzę wykłady, zajęcia i warsztaty dla moich studentów. W badaniach zajmuję się relacjami pomiędzy różnymi grupami ludzi, stosunkiem do „obcych” lub tych którzy wyglądają i zachowują się inaczej. Jednak moją ulubiona grupą badawczą są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Fascynuje mnie jak radzą sobie w grupie rówieśniczej, w jaki sposób tworzą przyjaźnie i co jest dla nich w relacji najważniejsze. Szczególnie istotne jest dla mnie zapobieganie negatywnym sytuacjom w klasie szkolnej. Próbuję znaleźć sposoby na ograniczenie przemocy w szkole wspierając nauczycieli i uczniów w tworzeniu zgranych klas. Uważam, że uczniowie mają w sobie ogromny potencjał i mogą samodzielnie badać zjawiska grupowe zachodzące w szkole oraz proponować skuteczne rozwiązania problemów. To właśnie uczniowie są najlepszymi ekspertami rzeczywistości szkolnej, a my naukowcy możemy się od nich sporo nauczyć.

Leave a Comment