Etyka badań

Prowadząc badania jakościowe każdy badacz musi pamiętać o podstawowych zasadach etycznych.

1. „Primum non nocere” – po pierwsze nie szkodzić.

 • Traktuj respondenta z szacunkiem.
 • Nie nadużywaj zaufania, którym cię obdarzył.
 • Nie wymądrzaj się – to twój rozmówca jest dla ciebie ekspertem.
 • Zadawaj pytania w prosty i jasny sposób.
 • Nie komentuj wypowiedzi.

2. Zasady prowadzenia wywiadów pogłębionych.

 • Zapewnij właściwe warunki do rozmowy czyli prywatność i komfort respondenta.
 • Uzyskaj świadomą zgodę na udział w badaniu.
 • Uzyskaj zgodę na nagranie wywiadu.
 • Ustal i przestrzegaj kontraktu z respondentem – wytłumacz co będzie się działo w trakcie i po rozmowie; przekaż informację dotyczącą wykorzystania wyników i ich przechowywania; wyjaśnij cel przeprowadzanych badań.
 • Pod koniec wywiadu zapytaj rozmówce czy chciałby jeszcze coś dodać lub skomentować.

2. Osoba biorąca udział w wywiadzie pogłębionym ma prawo do:

 •  Informacji o wynikach całego badania.
 • Wycofania zgody na udział w badaniu bez podania powodu.
 • Odmowy odpowiedzi na konkretne pytanie.
 • Zachowania anonimowości i tajemnicy dotyczącej przebiegu rozmowy.
 • Całkowitej prywatności.

 

Małgorzata Wójcik

Małgorzata Wójcik

Jestem nauczycielem angielskiego i psychologiem, uczyłam w kilku szkołach w Katowicach, ale od paru lat zajmuję się głównie psychologią społeczną. Jestem pracownikiem Uniwersytetu SWPS; prowadzę wykłady, zajęcia i warsztaty dla moich studentów. W badaniach zajmuję się relacjami pomiędzy różnymi grupami ludzi, stosunkiem do „obcych” lub tych którzy wyglądają i zachowują się inaczej. Jednak moją ulubiona grupą badawczą są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Fascynuje mnie jak radzą sobie w grupie rówieśniczej, w jaki sposób tworzą przyjaźnie i co jest dla nich w relacji najważniejsze. Szczególnie istotne jest dla mnie zapobieganie negatywnym sytuacjom w klasie szkolnej. Próbuję znaleźć sposoby na ograniczenie przemocy w szkole wspierając nauczycieli i uczniów w tworzeniu zgranych klas. Uważam, że uczniowie mają w sobie ogromny potencjał i mogą samodzielnie badać zjawiska grupowe zachodzące w szkole oraz proponować skuteczne rozwiązania problemów. To właśnie uczniowie są najlepszymi ekspertami rzeczywistości szkolnej, a my naukowcy możemy się od nich sporo nauczyć.

Leave a Comment