Konferencja – październik 2015

Zapraszamy na konferencję 21.10. :

 Prześladowanie i wykluczenie w szkole – epizod czy norma?  Blaski i cienie relacji rówieśniczych.   

 Podczas konferencji :

  • Uczestnicy projektu INKLA: studenci śląskich szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci Uniwersytetu SWPS przedstawią  najważniejsze wyniki swoich badań dotyczące relacji rówieśniczych; budowania zgranej klasy, przyjaźni, konfliktów, wykluczenia i agresji.
  • Nastąpi otwarcie wystawy Photovoice :”Szkoła, klasa, grupa rówieśnicza – blaski i cienie”
  • Zaprezentowany zostanie film prezentujący realizację projektu „INKLA”
  • Odbędą się warsztaty na temat:

– Zaburzeń odżywiania: Bulimii i anoreksji

-depresji

-psychologii pieniądza

-oszustw w świetle psycho-kryminalistyki

-tożsamości seksualnej

  • Studenci Uniwersytetu SWPS zaprezentują prowadzone przez siebie badania

http://www.swps.pl/katowice/katowice-sekcja-nauka-i-rozwoj/katowice-nauka-i-rozwoj-konferencje-sympozja-seminaria/12936-konferencja-pt-przesladowanie-i-wykluczenie-w-szkole-epizod-czy-norma