Kontakt

INKLA – Promocja Badań Partycypacyjnych

Dr Małgorzata Wójcik
Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS

Formularz kontaktowy