Photovoice

Photovoice to metoda fotografii partycypacyjnej stosowana w badaniach psychologii społecznej i społeczności. Dzięki zdjęciom łatwiej jest opowiedzieć zawiłe historie życia, pokazać trudności z jakimi  boryka się społeczność, zwrócić uwagę opinii publicznej na palące problemy społeczne. Metoda ta jest często stosowana w pracy ze społecznościami zamkniętymi, takimi jak imigranci, mniejszości etniczne czy też z grupami żyjącymi na marginesie społeczeństwa. Można ją także stosować  w edukacji jako narzędzie dydaktyczne, w pracy pedagogicznej w celu ułatwienia uczniom rozmowy o trudnych tematach oraz jako sposób integracji grupy. W projektach Photovoice najważniejsza jest treść zdjęcia oraz emocje i doświadczenia jakie chce nam pokazać fotograf. Nieodzowny jest podpis pod zdjęciem, dzięki któremu możemy lepiej zrozumieć sytuacje i uczucia autora.

Projekt „Szkoła, klasa, grupa rówieśnicza-blaski i cienie:

https://www.instagram.com/inkla/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PV_LOGO_H1