Photovoice studentów SWPS

Studenci wydziału zamiejscowego w Katowicach realizują projekty Photovoice w ramach przedmioty psychologia społeczności oraz podczas fakultetów metod jakościowych.

Projekt Grażyny Kosak

Projekt Joanny Sztencel

Projekt „Blaski i cienie studenckiego życia”