Projekt Joanny Sztencel

Joanna Sztencel

Projekt Photovoice został zrealizowany w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Wzięło w nim udział 16  wychowanków placówki, chłopcy w wieku od 13 do 17 lat. Do ośrodka zostali skierowani przez Sądy rodzinne ze względu na demoralizację związaną z łamaniem norm społeczno-prawnych. Wszyscy posiadają orzeczenie i skierowanie do szkolnictwa specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Pochodzą z rodzin patologicznych, niewydolnych wychowawczo. Część chłopców przejawia zaburzenia zachowaniai wysoki poziom agresji. Temat  był związany z prezentacją osiągnięć  i brzmiał:

Potrafię, lubię, mogę…

Realizacja projektu pozwoliła chłopcom na zaprezentowanie  spojrzenia na własne osiągnięcia oraz zaprezentowanie posiadanych umiejętności.

Sam potrafię zorganizować niezłe przyjęcie. Bartek, 15 lat

Josia 4

Mogę zostać piłkarzem. Adam lat 13

joasia 3

Mogę być kiedyś monterem jak mój tata. Kuba 13 lat

ObrazJoasia 2

Nad morzem było mi najlepiej. Mogę tam mieszkać i łowić ryby. Michał, 15 lat

Joasia 1