Przemoc szkolna to poważny problem,

  • Przemoc szkolna w Polsce przekracza przeciętny poziom europejski (raport WHO).
  • 20% uczniów w polskich szkołach było zaangażowanych w częste akty prześladowania.
  • W szkołach występuje przemoc fizyczna i werbalna, cyberprzemoc, przemoc  relacyjna  – izolowanie, ignorowanie, unikanie, okazywanie niechęci i wykluczanie z działań grupy rówieśniczej. 

     

  • Konsekwencje występowania tych zjawisk w szkole odczuwają wszyscy uczniowie.Bycie świadkiem bądź ofiarą przemocy wpływa negatywnie na wyniki w wyniki w nauce,  frekwencja, samopoczucie i chęć chodzenia do szkoły.
Małgorzata Wójcik

Małgorzata Wójcik

Jestem nauczycielem angielskiego i psychologiem, uczyłam w kilku szkołach w Katowicach, ale od paru lat zajmuję się głównie psychologią społeczną. Jestem pracownikiem Uniwersytetu SWPS; prowadzę wykłady, zajęcia i warsztaty dla moich studentów. W badaniach zajmuję się relacjami pomiędzy różnymi grupami ludzi, stosunkiem do „obcych” lub tych którzy wyglądają i zachowują się inaczej. Jednak moją ulubiona grupą badawczą są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Fascynuje mnie jak radzą sobie w grupie rówieśniczej, w jaki sposób tworzą przyjaźnie i co jest dla nich w relacji najważniejsze. Szczególnie istotne jest dla mnie zapobieganie negatywnym sytuacjom w klasie szkolnej. Próbuję znaleźć sposoby na ograniczenie przemocy w szkole wspierając nauczycieli i uczniów w tworzeniu zgranych klas. Uważam, że uczniowie mają w sobie ogromny potencjał i mogą samodzielnie badać zjawiska grupowe zachodzące w szkole oraz proponować skuteczne rozwiązania problemów. To właśnie uczniowie są najlepszymi ekspertami rzeczywistości szkolnej, a my naukowcy możemy się od nich sporo nauczyć.

Leave a Comment