Przemoc w polskiej szkole

Dlaczego zajmujemy się przemocą  i odrzuceniem w szkole:

Raport (WHO, 2009/2011), prezentujący wyniki międzynarodowych badań nad zachowaniami młodzieży szkolnej pokazuje, iż  przemoc szkolna w Polsce przekracza przeciętny poziom europejski wskazany w raporcie. Badania prowadzone w szkołach podstawowych w latach 2001-2006 wskazały  15,5-29,8% odrzuconych uczniów, a kilka lat później w 2009 już 21,3%. Badania HBSC prowadzone w Polsce w 2002 roku, pokazały, że 20% uczniów w polskich szkołach było zaangażowanych w częste akty prześladowania w tym 10% jako agresorzy, 8% jako ofiary, a 2% jako ofiary i agresorzy

Według danych HBSC w Polsce 29% uczniów gimnazjum w wieku 13–15 lat było ofiarami dręczenia, co najmniej raz w ostatnich kilku miesiącach. Sprawcami dręczenia innych uczniów w szkole było 41,2% ankietowanych, w tym 13,7%  często. Według raportu z badań w warszawskich gimnazjach 38% uczniów pierwszych klas szkół publicznych doświadczyło przemocy fizycznej i psychicznej w szkole .

Małgorzata Wójcik

Małgorzata Wójcik

Jestem nauczycielem angielskiego i psychologiem, uczyłam w kilku szkołach w Katowicach, ale od paru lat zajmuję się głównie psychologią społeczną. Jestem pracownikiem Uniwersytetu SWPS; prowadzę wykłady, zajęcia i warsztaty dla moich studentów. W badaniach zajmuję się relacjami pomiędzy różnymi grupami ludzi, stosunkiem do „obcych” lub tych którzy wyglądają i zachowują się inaczej. Jednak moją ulubiona grupą badawczą są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Fascynuje mnie jak radzą sobie w grupie rówieśniczej, w jaki sposób tworzą przyjaźnie i co jest dla nich w relacji najważniejsze. Szczególnie istotne jest dla mnie zapobieganie negatywnym sytuacjom w klasie szkolnej. Próbuję znaleźć sposoby na ograniczenie przemocy w szkole wspierając nauczycieli i uczniów w tworzeniu zgranych klas. Uważam, że uczniowie mają w sobie ogromny potencjał i mogą samodzielnie badać zjawiska grupowe zachodzące w szkole oraz proponować skuteczne rozwiązania problemów. To właśnie uczniowie są najlepszymi ekspertami rzeczywistości szkolnej, a my naukowcy możemy się od nich sporo nauczyć.

Leave a Comment