Warsztaty I – 30 marca

Tematyką warsztatu było prowadzenie i etyka badań partycypacyjnych: wywiadów oraz obserwacji. Młodzi badacze zostali przeszkoleni w technikach tych form badawczych.   Dzięki możliwości korzystania z  laboratorium badań jakościowych uczestnicy  w profesjonalnych warunkach nauczyli się prawidłowego prowadzenia wywiadów i obserwacji.

Szczególne miejsce podczas warsztatów zajęła etyka badań zwłaszcza zapewnienie anonimowości rozmówcom, przekazywanie im informacji o celu i formie badań oraz nie ujawnianie wyników badań bez odpowiedniego ich opracowania i konsultacji z kierownikiem projektu. Wspólnie opracowaliśmy pytania badawcze oraz szczegółowe pytania wywiadu, (pytania wywiadu)  a także treść świadomej zgody dla osoby biorącej udział w wywiadzie (zgoda na udział w badaniu). Uczennice otrzymały zadania: obserwacje i notatki dotyczące postrzeganego przez nich klimatu klasy i szkoły oraz przeprowadzenie  wywiadów na temat relacji rówieśniczych z koleżankami lub kolegami z klasy/szkoły. Studentki natomiast przeprowadzą wywiad z kolegą/koleżanką z grupy na temat refleksji dotyczących wspomnień z klasy licealnej. Rozpoczęliśmy pracę nad strona projektu oraz realizację filmu.